فعالیت های مهر هستی

اسفند ماه بن خرید کفش ولباس به خانواده های کودکان مهر هستی توزیع می گردد

ادامه مطلب

انجمن کودکان مهر هستی شهریورماه کلیه لوازم آموزشی کودکان را به کمک شما عزیزان خریداری می کند.

ادامه مطلب

هزینه کلاس های تابستانی وپرورشی کودکان برای آرامش روانی وبالا بردن اعتمادبنفس آنان پرداخت میگردد.

ادامه مطلب

علاوه بر ذبح ماهانه گوسفند ، هر فصل یک گوساله جهت تامین پروتئین وآهن کودکان ذبح وتقسیم می کند.

ادامه مطلب

توزیع ماهانه مواد غذایی اولیه از قبیل برنج وروغن وماکارونی وپنیر و…بین200 خانواده با یاری شما عزیزان

ادامه مطلب

انجمن کودکان مهر هستی ، برای کودکان و مادران مهر هستی کلاس های آموزش و روانشناسی برگزار میکند

ادامه مطلب

جدیدترین اخبار مهر هستی

کمک به مهر هستی

پراخت از طریق عابربانک

عضویت و پرداخت آنلاین

حامیان مهر هستی